Να μεταφέρετε στην α.ε. τις παρακάτω προτάσεις doc

Ασκήσεις  Αρχική

Εμείς θα είμαστε σύμμαχοι, ενώ εσείς θα είστε εχθροί.
σύμμαχοι ὑμεῖς δὲ ἐχθροί.
Οι Αθηναίοι θα σκεφτούν (ρ. βουλεύομαι) για την ειρήνη (περὶ + γενική).
Αθην βουλεύ περὶ τῆς εἰρήν
Εσείς πολεμάτε (ρ. μάχομαι) για την πατρίδα (ὑπὲρ + γενική).
μάχ ὑπὲρ πατρ