Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε τα αντικείμενα των προτάσεων

και να χαρακτηρίσετε τα ρήματα ως μονόπτωτα ή δίπτωτα doc

 

Ασκήσεις  Αρχική