Να κλίνετε στις πλάγιες πτώσεις του ίδιου αριθμού τις φράσεις:

Ασκήσεις  Αρχική