α. Ἐπειδάν ἔλθωσιν, ἕξομεν (= θα έχουμε) τά ἐπιτήδεια.

Ἐπειδάν ἔλθωσιν
ἕξομεν (= θα έχουμε) τά ἐπιτήδεια.