Χρησιμοποιώντας τα συνθετικά που σας δίνονται να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της α. ε.:

© Δέσποινα Τσολακίδου αρχική   2η ενότητα εικ  εικ
ἀ- + κακός
ἀ- (ἀν-) +ἵσος
παρά + λόγος
ἐν + δόξα (επίθετο)
ἀνά + ἄγω
εἰς + βάλλω
δυσ- + πιστός
ἡμι- +θεός