3. Να χωρίσετε τις παρακάτω λέξεις της α. ε. στα συνθετικά μέρη τους και να δηλώσετε αν αυτά είναι λέξεις κλιτές ή άκλιτες: αρχική   2η ενότητα  εικ

© Δέσποινα Τσολακίδου
λέξη α' συνθετικόκλιτή ή άκλιτηβ' συνθετικό κλιτή ή άκλιτη
πολυλογία
ἀντιλέγω
ἀνάλογος
φιλόλογος
ἐτυμολογία
λογοποιός
ἐπίλογος