Η ύλη των τριών τάξεων συγκεντρωτικά


 

Από τα περιεχόμενα που ακολουθούν, όσα είναι με κόκκινο δε διδάσκονται, ενώ όσα είναι με μπλε είναι ύλη που μεταφέρεται από άλλες τάξεις ή από άλλες ενότητες.

 

 

 

Α ΤΑΞΗ

Αναλυτικές Οδηγίες για την ύλη word

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο...

Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα

Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου

Οι διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής – Από τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους στη Νέα Ελληνική

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα (Πλάτων, Πρωταγόρας 325c–326c, ελεύθερη διασκευή)

Α. Κείμενο

Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες;

Γ. Φθόγγοι και γράμματα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων (Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα 2.7.6, ελεύθερη διασκευή)

Α. Κείμενο

Β. Ετυμολογικά: Η ετυμολογία των λέξεων – Παραγωγή και Σύνθεση

Γ. Γραμματική: 1. Τόνοι και πνεύματα 2. Μέρη του λόγου 3. Τα παρεπόμενα των πτωτικών 4. Τα παρεπόμενα του ρήματος

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας (Λουκιανός, Ἀληθὴς Ἱστορία 2.3–4, διασκευή)

Α. Κείμενο

Προτείνεται να δοθεί η μετάφραση

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἡ φωνή

Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά (α΄ μέρος): – υποκοριστικά – περιεκτικά – τοπικά

Γ. Γραμματική: 1. Το άρθρο 2. Β΄ κλίση ουσιαστικών 3. Προσωπικές αντωνυμίες

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Ο πλούτος της αττικής γης (Ξενοφῶν, Πόροι 1.1–5, διασκευή)

Α. Κείμενο

Προτείνεται να δοθεί η μετάφραση

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἡ γῆ

Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά (β΄ μέρος): παρώνυμα – εθνικά – πατρωνυμικά – γονεωνυμικά

Γ. Γραμματική:

3. Προσωπικές αντωνυμίες

4. Τα παρεπόμενα του ρήματος

1. Οριστική ενεστώτα ρ. εἰμί 2. Οριστική ενεστώτα και μέλλοντα ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 3. Oριστική μέλλοντα ε.φ. αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Η ομορφιά δεν είναι το παν (Μύθος του Αισώπου, διασκευή)

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: πίνω

Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα (α΄ μέρος): ουσιαστικά που δηλώνουν το πρόσωπο που ενεργεί, ενέργεια, πάθος, κατάσταση, το αποτέλεσμα ενέργειας

Γ. Γραμματική: Α΄ κλίση ουσιαστικών

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Η λύση του γόρδιου δεσμού (Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 2.3.1–8, διασκευή)

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ζευγνύω (και ζεύγνυμι)

Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα (β΄ μέρος): ουσιαστικά που δηλώνουν όργανο ή μέσο, τόπο

Γ. Γραμματική: 1. Η αύξηση 2. Οριστική παρατατικού ρ. εἰμί 3. Οριστική παρατατικού και αορίστου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 4. Οριστική αορίστου ε.φ. αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Ένα μοιραίο λάθος (Λουκιανός, Νεκρικοὶ Διάλογοι 17, διασκευή)

Α. Κείμενο

Το κείμενο της άσκησης 5 (Μύθος του Αισώπου) (σελ. 67 σχ. βιβλίου)

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἐλεύθερος

Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ουσιαστικών από επίθετα

Γ. Γραμματική: 1. Δευτερόκλιτα επίθετα 2. Η δεικτική αντωνυμία οὗτος, αὕτη, τοῦτο

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

Ανυπέρβλητα πρότυπα (Ἰσοκράτης, Εὐαγόρας 1–6, διασκευή)

Α. Κείμενο

Προτείνεται να δοθεί η μετάφραση

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ὁ πατήρ

Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ρημάτων (α΄ μέρος): παραγωγή ρημάτων από ονόματα

Γ. Γραμματική: 1. Ο αναδιπλασιασμός 2. Οριστική παρακειμένου και υπερσυντελίκου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων 3. Οριστική παρακειμένου και υπερσυντελίκου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων

Τα αφωνόληκτα δε θα διδαχθούν

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Ο Σωκράτης για τη φιλία (Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα 2.4.1–7, διασκευή)

Α. Κείμενο

Το κείμενο δίνεται σε μετάφραση

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: κτάομαι, κτῶμαι

Β2. Ετυμολογικά: Επαναληπτικές ασκήσεις

Γ. Γραμματική: Επαναληπτικές ασκήσεις

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα (Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 5.19.4–6, διασκευή)

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἡ πόλις

Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή ρημάτων (β΄ μέρος): παραγωγή ρημάτων από άλλα ρήματα, επιρρήματα και επιφωνήματα

Γ. Σύνταξη: Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης: υποκείμενο και κατηγόρημα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

Αθήνα και Ατλαντίδα (Πλάτων, Τίμαιος 25a–d, διασκευή)

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας

Β2. Ετυμολογικά:

Γ1. Γραμματική: Γ΄ κλίση ουσιαστικών: α. καταληκτικά διπλόθεμα φωνηεντόληκτα σε –ις (γεν. –εως) β. καταληκτικά μονόθεμα φωνηεντόληκτα σε –εύς (γεν. –έως) – ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα οδοντικόληκτα σε –α (γεν. –ατος)

Γ2. Σύνταξη: Τα είδη των προτάσεων ως προς τους όρους τους: απλές, σύνθετες, ελλειπτικές, επαυξημένες

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13

Δάμων και Φιντίας (Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη 10.4.3–6, διασκευή)

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ὁ τύραννος

Β2. Ετυμολογικά:

Γ1. Γραμματική: Απαρέμφατα και μετοχές ε.φ. βαρύτονων ρημάτων

Γ2. Σύνταξη: 1. Το απαρέμφατο 2. Η μετοχή

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14

Ένα άδικο παράπονο (Μύθος του Αισώπου, διασκευή)

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἄρχω

Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή επιθέτων από ρήματα (α΄ μέρος): κυρίως ρηματικά επίθετα με καταλήξεις –τέος, –τος

Γ. Γραμματική: 1. Γ΄ κλίση ουσιαστικών: α. ακατάληκτα διπλόθεμα οδοντικόληκτα σε –ων (γεν. –οντος) β. καταληκτικά μονόθεμα οδοντικόληκτα σε –ας (γεν. –αντος) 2. Οριστική ενεστώτα και μέλλοντα μ.φ. βαρύτονων ρημάτων 3. Οριστική μέλλοντα ρ. εἰμί

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15

Η μεταμόρφωση του Λευκίππου (Ἀντωνῖνος Λιβεράλις, Μεταμορφώσεων Συναγωγή 17, διασκευή)

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: φύω

Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή επιθέτων από ρήματα (β΄ μέρος)

Γ. Γραμματική: Οριστική παρατατικού και αορίστου μ.φ. βαρύτονων ρημάτων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 16

Το θλιβερό τέλος ενός τυράννου (Αἰλιανός, Ποικίλη Ἱστορία 6.12, διασκευή)

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἡ θάλαττα / θάλασσα

Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή επιθέτων από επιρρήματα

Γ. Γραμματική: Οριστική παρακειμένου και υπερσυντελίκου μ.φ. βαρύτονων ρημάτων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 17

Ένα διδακτικό παράδειγμα από τη φύση (Μέγας Βασίλειος, Ὁμιλίαι εἰς τὴν Ἑξαήμερον 7.3)

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἡ σάρξ

Β2. Ετυμολογικά: Παραγωγή επιρρημάτων: τοπικά, τροπικά, ποσοτικά, χρονικά

Γ1. Γραμματική: Απαρέμφατα και μετοχές μ.φ. βαρύτονων ρημάτων

Γ2. Σύνταξη: 1. Το υποκείμενο του απαρεμφάτου: ταυτοπροσωπία – ετεροπροσωπία 2. Το υποκείμενο της μετοχής: συνημμένη – απόλυτη

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 18

Η ειλικρίνεια ανταμείβεται (Μύθος του Αισώπου, διασκευή)

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἡ δίκη

Β2. Ετυμολογικά: Επαναληπτικές ασκήσεις

Γ. Γραμματική – Σύνταξη: Επαναληπτικές ασκήσεις

 

Β ΤΑΞΗ

Αναλυτικές Οδηγίες για την ύλη word

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή (Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Θεμιστοκλῆς 12.2–6 [διασκευή])

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: λέγω

Β2. Ετυμολογικά: Εισαγωγή στη σύνθεση

Γ. Γραμματική:

Γ1. Γραμματική: Γ΄ κλίση ουσιαστικών: α. καταληκτικά διπλόθεμα φωνηεντόληκτα σε –ις (γεν. –εως) β. καταληκτικά μονόθεμα φωνηεντόληκτα σε –εύς (γεν. –έως) – ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα οδοντικόληκτα σε –α (γεν. –ατος)

(Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου, σελ. 95–96)

Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ' κλίσης

Οριστική ενεστώτα, παρατατικού και μέλλοντα απαρέμφατο, μετοχή βαρύτονων ρημάτων μ.φ. και οριστική μέλλοντα του ρ. εἰμί.

(Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου: 14η ενότητα σελ. 111–112, 15η ενότητα σελ. 118: οριστική παρατατικού, 17η ενότητα σελ 131: απαρέμφατα και μετοχές ενεστώτα – μέλλοντα).

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Το χρέος του ιστορικού (Πολύβιος, Ἱστορίαι 1.14.4–7)

Α. Κείμενο

Δίνεται πιστή μετάφραση

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: κοσμέω, κοσμῶ

Β2. Ετυμολογικά: Σύνθεση — Πρώτο συνθετικό λέξη κλιτή – ουσιαστικό

Γ1. Γραμματική:

Ακατάληκτα διπλόθεμα σε –ων, –οντος.

(Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου, σελ. 111)

Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ' κλίσης

Οριστική αορίστου, παρακειμένου και υπερσυντελίκου μ.φ.

(Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου, 15η σελ. 118, 16η ενότητα σελ. 124, 17η ενότητα σελ 131).

Γ2. Σύνταξη:

Σύνδεση προτάσεων ή όρων πρότασης – Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση

Το υποκείμενο απαρεμφάτου και μετοχής

(Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου, σελ. 132)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Οι Σεληνίτες (Λουκιανός, Ἀληθὴς Ἱστορία 1.23–26 [διασκευή])

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: καλός, καλή, καλόν

Β2. Ετυμολογικά: Σύνθεση — Πρώτο συνθετικό λέξη κλιτή – επίθετο

Γ. Γραμματική: Φωνηεντόληκτα επίθετα γ' κλίσης

Γ΄ κλίση ουσιαστικών. Ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα οδοντικόληκτα σε – α, –ατος.

(Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου, σελ. 96).

— Υποτακτική ενεστώτα και αορίστου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών (Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Προφήτου Δαυΐδ, PG55, 517–518 [διασκευή])

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἄγω

Β2. Ετυμολογικά: Σύνθεση — Πρώτο συνθετικό λέξη κλιτή – ρήμα

Γ1. Γραμματική:

— Υποτακτική ενεστώτα και αορίστου, ε.φ. βαρύτονων ρημάτων

Υποτακτική ενεστώτα ρ. εἰμὶ και παρακειμένου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων

– Αλληλοπαθητική αντωνυμία 

Γ2. Σύνταξη: Απρόσωπη σύνταξη

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Η ευθύνη για την παιδεία των νέων (Ξενοφῶν, Ἀπολογία Σωκράτους 19–21 [διασκευή])

Α. Κείμενο

Δίνεται πιστή μετάφραση

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: πείθω

Β2. Ετυμολογικά: Σύνθεση — Πρώτο συνθετικό λέξη άκλιτη (επίρρημα, πρόθεση, αχώριστο μόριο)

Γ. Γραμματική: Επίθετα γ' κλίσης

– Ερωτηματική αντωνυμία τίς, τίς, τί

– Αόριστη αντωνυμία τὶς, τὶς, τὶ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Ένας στοργικός ηγέτης (Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος 7.1–3)

Α. Κείμενο

Δίνεται πιστή μετάφραση

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: πράττω

Β2. Ετυμολογικά: Σύνθεση — Δεύτερο συνθετικό λέξη κλιτή – ουσιαστικό. Θα διδαχθεί στην 11η εν.

Γ. Γραμματική:

– Ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων

– Αναφορική αντωνυμία ὅς, ἥ, ὅ

– Αναφορική αντωνυμία ὅστις, ἥτις, ὅ τι

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Η γένεση της θρησκείας και της δικαιοσύνης (Κριτίας, Σίσυφος απ. 19, στ.1–21)

Α. Κείμενο

Θα διδαχθεί το παράλληλο κείμενο της ενότητας (σελ. 150 σχ. βιβλίου)

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ἆθλος

Β2. Ετυμολογικά: Σύνθεση — Δεύτερο συνθετικό λέξη κλιτή – επίθετο. Θα διδαχθεί στην 11η εν.

Γ1. Γραμματική:

Ευκτική ενεστώτα ρ. εἰμὶ και παρακειμένου των βαρύτονων ρημάτων ε.φ.

– Επίθετα γ' κλίσης

Γ2. Σύνταξη: Το άμεσο και έμμεσο αντικείμενο

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

Η Καλλιπάτειρα (Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις 5.6.7–8 [διασκευή])

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: φέρω

Β2. Ετυμολογικά: Σύνθεση — Δεύτερο συνθετικό λέξη κλιτή – ρήμα. Θα διδαχθεί στην 11η εν.

Γ. Σύνταξη: Επιρρηματικές μετοχές – Κατηγορηματική μετοχή

Η εξειδικευμένη τυποποίηση (συνημμένη, απόλυτη, ρήματα που συντάσσονται με κατηγορηματική μετοχή) δε θα διδαχθεί.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Ένας δύσκολος αντίπαλος (Λουκιανός, Νεκρικοὶ Διάλογοι 24.2–3)

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: βίος

Β2. Ετυμολογικά: Επαναληπτικές ασκήσεις

Γ. Γραμματική – Σύνταξη: Επαναληπτικές ασκήσεις

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμου (Πλάτων, Νόμοι 881b–e [διασκευή])

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: φεύγω

Β2. Ετυμολογικά: Σύνθεση – Δεύτερο συνθετικό λέξη άκλιτη

Γ. Γραμματική: Προστακτική ενεστώτα και αορίστου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων

Γ΄ κλίση ουσιαστικών, μονόθεμα οδοντικόληκτα σε –ας, –αντος.

(Ύλη μεταφερόμενη από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου, σελ. 111).

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

Τα φαινόμενα απατούν (Ἰωάννης Χρυσόστομος, Περὶ Λαζάρου, PG48.1030–1031 [διασκευή])

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: τέλος

Β2. Ετυμολογικά: Νόθα σύνθετα

Γ. Γραμματική:

– Προστακτική ενεστώτα ρ. εἰμὶ και παρακειμένου ε.φ. βαρύτονων ρημάτων

– Ανώμαλα επίθετα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13

Η σωστή στάση στο θέμα της τροφής (Γάιος Μουσώνιος Ροῦφος [Στοβαῖος, Ἀνθολόγιον 3.18.37, διασκευή])

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: σῖτος

Β2. Ετυμολογικά: Παρασύνθετα

Γ. Γραμματική: Υποτακτική μ.φ. βαρύτονων ρημάτων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14

Απρόσκλητοι βοηθοί (Αἰλιανός, Περὶ ζῴων ἰδιότητος 2.8 [διασκευή])

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: νέμω

Β2. Ετυμολογικά: Άλλοι τρόποι σχηματισμού λέξεων – Μεταφορική χρήση λέξεων

Γ. Σύνταξη: Τα είδη των προσδιορισμών

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15

Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης (Λυσίας, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς 20–22 [διασκευή])

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: φρονέω, φρονῶ

Β2. Ετυμολογικά: Επαναληπτικές ασκήσεις

Γ1. Γραμματική: Ευκτική μ.φ. βαρύτονων ρημάτων – Ευκτική μέλλοντα ρ. εἰμί

Γ2. Σύνταξη: Οι ομοιόπτωτοι ονομαστικοί προσδιορισμοί

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 16

Μεγαλόψυχη στάση (Ψευδο–Καλλισθένης, Μυθιστορία Αλεξάνδρου, Παραλλαγή γ, 22)

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: αἴτιος

Β2. Ετυμολογικά: Επαναληπτικές ασκήσεις

Γ1. Γραμματική: Προστακτική μ.φ. βαρύτονων ρημάτων – Κτητικές αντωνυμίες

Γ2. Σύνταξη: Οι ετερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 17

Το πάθημα των ερωδιών (Παράφρασις τῶν τοῦ Διονυσίου Ἰξευτικῶν 2.9)

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: ὕδωρ

Β2. Ετυμολογικά: Επαναληπτικές ασκήσεις

Γ. Σύνταξη: Επιρρηματικοί προσδιορισμοί – Εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 18

Τα μειονεκτήματα του γραπτού λόγου σε σχέση με τον προφορικό (Ἀλκιδάμας, Περὶ Σοφιστῶν 15.27–28 [διασκευή])

Α. Κείμενο

Β1. Λεξιλογικός Πίνακας: δόξα

Β2. Ετυμολογικά: Επαναληπτικές ασκήσεις

Γ. Γραμματική – Σύνταξη: Επαναληπτικές ασκήσεις

 

Γ ΤΑΞΗ

Αναλυτικές Οδηγίες για την ύλη word

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας (Ἡρόδοτος, Ἱστορίη 2.120 [διασκευή])

Α. Κείμενο

Β. Επανάληψη ύλης Ετυμολογίας Β΄ Γυμνασίου

Γ. Επανάληψη ύλης Γραμματικής – Σύνταξης Β΄ Γυμνασίου

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Θυσία για την πατρίδα (Λυσίας, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς 79–81)

Α. Κείμενο

Β. Λεξιλογικά – Ετυμολογικά: Ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα.

Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 16–17 του σχ. βιβλίου) ως έχει. Δες οδηγίες

Γ1. Γραμματική: Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων

Γ2. Σύνταξη: Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί – Χρήσεις των πλάγιων πτώσεων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία (Ξενοφῶν, Ἱέρων 4.6–9)

Α. Κείμενο

Β. Λεξιλογικά – Ετυμολογικά: Ουσιαστικά παράγωγα από επίθετα και από άλλα ουσιαστικά

Γ. Γραμματική:Τα συνηρημένα ρήματα – Η πρώτη τάξη συνηρημένων (–άω, –ω)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης (Ἰσοκράτης, Περί εἰρήνης 19–21)

Α. Κείμενο

Β. Λεξιλογικά – Ετυμολογικά: Επίθετα παράγωγα από ρήματα

Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 16–17 του σχ. βιβλίου) ως έχει. Δες οδηγίες

Γ. Γραμματική:

– Η δεύτερη τάξη συνηρημένων (–έω, –ῶ)

α) Σημασία και χρήσεις της ευκτικής,

β) ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου βαρύτονων ρ. ε.φ.,

γ) ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου βαρύτονων ρ. μ.φ.,

δ) ευκτική ενεστώτα και μέλλοντα του ρ. εἰμί και ευκτική παρακειμένου βαρύτονων ρ. ε.φ. και μ.φ.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Η ισονομία των πολιτών εγγύηση της δημοκρατίας (Ἰσοκράτης, Κατά Λοχίτου 18–21)

Α. Κείμενο

Β. Λεξιλογικά – Ετυμολογικά: Επίθετα παράγωγα από ονόματα

Γ. Γραμματική: Η τρίτη τάξη συνηρημένων (–όω, –ῶ)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Η μουσική εξημερώνει (Πολύβιος, Ἱστορίαι 4.20.4–21.1)

Α. Κείμενο

Β. Λεξιλογικά – Ετυμολογικά: Παραγωγή ρημάτων

Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 16–17 του σχ. βιβλίου) ως έχει. Δες οδηγίες

Γ. Γραμματική:

Ο αόριστος β΄

– Κλίση ουσιαστικών γυνή καί παῖς

– Οριστική ή επαναληπτική αντωνυμία

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Η επιστήμη στην υπηρεσία της άμυνας του κράτους (Πλούταρχος, Μάρκελλος 14.12–15)

Α. Κείμενο

Β. Λεξιλογικά – Ετυμολογικά: Λέξη κλιτή ως α΄ συνθετικό

Γ. Γραμματική: Μέλλοντας και αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων – Κλίση ουσιαστικών ναῦς και χειρ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς (Λυκοῦργος, Κατά Λεωκράτους 95–96)

Α. Κείμενο

Β. Λεξιλογικά – Ετυμολογικά: Λέξη άκλιτη ως α΄ συνθετικό

Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 16-17 του σχ. βιβλίου) ως έχει. Δες οδηγίες

Γ. Γραμματική

I. Παθητικοί χρόνοι φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων

ΙΙ. Αυτοπαθητικές αντωνυμίες

Σύνταξη: Το ποιητικό αίτιο και η παθητική σύνταξη

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

Οι νόμοι επισκέπτονται τον Σωκράτη στη φυλακή (Πλάτων, Κρίτων 50a–c)

Α. Κείμενο

Β. Λεξιλογικά – Ετυμολογικά

Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 16-17 του σχ. βιβλίου) ως έχει. Δες οδηγίες

Γ. Σύνταξη:

– Τα είδη του μορίου ἄν

– Τρόποι σύνδεσης προτάσεων με έμφαση στην παρατακτική και την υποτακτική σύνδεση. Αξιοποιείται εδώ και το διάγραμμα της σ. 131 του σχολ. βιβλίου αλλά και ο πίνακας της σελ. 195 του σχολικού Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής.

– Οι δευτερεύουσες προτάσεις της α.ε.

– Είδη ονοματικών δευτερευουσών προτάσεων της α.ε.

Η εκφορά των προτάσεων δε θα διδαχθεί.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Μια τιμητική εξορία ([Αίσχίνης], Ἐπιστολαί 3.1–3)

Α. Κείμενο

Δίνεται πιστή μετάφραση

Β. Λεξιλογικά – Ετυμολογικά

Δε θα διδαχθεί το Β΄ μέρος (σελ. 16-17 του σχ. βιβλίου) ως έχει. Δες οδηγίες

Γ. Σύνταξη: Οι επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις (μέρος α΄)

Η εκφορά των προτάσεων δε θα διδαχθεί.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Επικίνδυνες συμμαχίες (Ξενοφῶν, Ἑλληνικά 4.1.32–33)

Α. Κείμενο

Β. Λεξιλογικά – Ετυμολογικά

Γ. Σύνταξη: Οι επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις (μέρος β΄)

Η εκφορά των προτάσεων δε θα διδαχθεί.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

Θεϊκές αδυναμίες (Λουκιανός, Θεῶν διάλογοι 1.1–2)

Α. Κείμενο

Β. Λεξιλογικά – Ετυμολογικά: Επαναληπτικές ασκήσεις

Γ. Γραμματική – Σύνταξη: Επαναληπτικές ασκήσεις