Άσκηση μετάφρασης Α10ης ενότητας, 1ο μέρος 

Τοῦτο μὲν πολλῶν ἀκούω,
ὡς πάντων κτημάτων,
κράτιστόν ἐστι φίλος σαφὴς καὶ ἀγαθός,
παντὸς δὲ μᾶλλον ἐπιμέλονται οἱ πολλοὶ
ἤ κτήσεως φίλων.
Αυτό βέβαια ακούω από πολλούς,
ότι δηλαδή από όλα τα περιουσιακά στοιχεία
το πιο σημαντικό είναι ένας πιστός και καλός φίλος,
όμως οι περισσότεροι φροντίζουν πιο πολύ για οτιδήποτε άλλο
παρὰ για την απόκτηση φίλων.