Άσκηση μετάφρασης Α10ης ενότητας, 2ο μέρος 

Καὶ γὰρ κτῶνται ἐπιμελῶς
οἰκίας καὶ ἀγροὺς καὶ ἀνδράποδα καὶ βοσκήματα καὶ σκεύη,
οὐ φροντίζουσι δὲ ὅπως κτήσωνται φίλον,
ὅ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναί φασιν.
Καίτοι ποῖος ἵππος ἤ ποῖον ζεῦγος
οὕτω χρήσιμόν ὥσπερ ὁ χρηστὸς φίλος;
Γιατί πράγματι αποκτούν με επιμέλεια
σπίτια και αγρούς και δούλους και ζώα και σκεύη,
αλλά δε φροντίζουν να αποκτήσουν φίλο,
που λένε ότι είναι πολύ μεγάλο αγαθό.
Και όμως ποιο άλογο ή ποιο ζευγάρι ζώων
είναι τόσο χρήσιμο όσο βέβαια είναι ο καλός φίλος;