Άσκηση μετάφρασης Α10ης ενότητας, 3ο μέρος 

Ποῖον δὲ ἀνδράποδόν οὕτως εὔνουν καὶ παραμόνιμον;
Ἤ ποῖον ἄλλο κτῆμά οὕτω πάγχρηστον;
Ὁ γὰρ ἀγαθὸς φίλος ἑαυτόν τάττει πρὸς πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ φίλῳ
καὶ, ἄν τέ τινα δέῃ εὖ ποιῆσαι, συνεπισχύει,
ἄν τέ τις φόβος ταράττῃ συμβοηθεῖ
Και ποιος δούλος είναι τόσο καλοπροαίρετος και σταθερός;
Ή ποιο άλλο απόκτημα είναι τόσο χρήσιμο σε όλα;
Γιατί ο καλός φίλος αφιερώνεται στην κάλυψη των αναγκών του φίλου του
και, αν χρειάζεται να κάνει αυτός καλό σε κάποιον, τον ενισχύει βοηθώντας τον,
και αν τον ταράζει κάποιος φόβος, τον βοηθάει μαζί με άλλους