Άσκηση μετάφρασης Α10ης ενότητας, 4ο μέρος 

καὶ εὖ μὲν πράττοντα πλεῖστα εὐφραίνει,
σφαλλόμενον δὲ πλεῖστα ἐπανορθοῖ.
Ἀλλ’ ὅμως ἔνιοι πειρῶνται δένδρα μὲν θεραπεύειν τοῦ καρποῦ ἕνεκεν,
τοῦ δὲ παμφορωτάτου κτήματος, ὅ καλεῖται φίλος,
οἱ πλεῖστοι ἐπιμέλονται ἀργῶς καὶ ἀνειμένως.
και όταν αυτός ευτυχεί, του προσφέρει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση,
ενώ όταν δυστυχεί, καταβάλλει πάρα πολλές προσπάθειες να τον στήσει πάλι στα πόδια του.
Αλλά όμως μερικοί προσπαθούν να καλλιεργήσουν δέντρα για τον καρπό τους,
ενώ το απόκτημα που παράγει κάθε λογής καρπούς, το οποίο ονομάζεται φίλος,
οι περισσότεροι το φροντίζουν με βραδύτητα και αμέλεια.