Ο πλούτος της αττικής γης 1

Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα ποιοι έλεγαν;
τι ἔλεγον;
και όμως τι έκαναν;
για ποιο τάχα λόγο;
Όταν το κατάλαβε αυτό ο Ξενοφώντας, τι σκέφτηκε για τη χώρα του;
Τινὲς τῶν Ἀθήνησι προεστηκότων
ὡς γιγνώσκουσι μὲν τὸ δίκαιον,
ἀναγκάζονται δὲ ἀδικώτεροι εἶναι περὶ τὰς πόλεις
διὰ τὴν πενίαν τοῦ πλήθους
ὅτι ἡ χώρα πέφυκεν οἵα παρέχεσθαι πλείστας προσόδους.