Ο πλούτος της αττικής γης 3

Τι άλλα αγαθά έχει η Αθήνα;
δηλαδή;
Από τον οποίο τι κατασκευάζουν;
και τι άλλο;
ἡ χώρα ἔχει καὶ ἀίδια ἀγαθά
Πέφυκε μὲν γὰρ ἐν αὐτῇ ἄφθονος λίθος
ἐξ οὗ γίγνονται κάλλιστοι μὲν ναοί, κάλλιστοι δὲ βωμοί,
εὐπρεπέστατα δὲ θεοῖς ἀγάλματα.