Ο ενεστώτας στα αρχαία ελληνικά

Γράψε τις απαντήσεις σου με μικρά

Μόλις συμπληρώσεις όλες τις απαντήσεις, πάτα το κουμπί "Έλεγχος".  Για να μετακινείσαι πιο εύκολα στα κενά, πάτα το πλήκτρο TAB
Ζήτα και βοήθεια [sos], αν τη χρειάζεσαι...
βλάπτω
βλάπτεις
βλάπτει
βλάπτουμε
βλάπτετε
βλάπτουν