Ελληνικός πολιτισμός, Αρχαία Λυκείου

είσοδος   αρχαία

Γραμματική

 

Θέμα ρήματος, χαρακτήρας

Σχηματισμός παρατατικού ενεργητικής φωνής (ἔλυον)

Σχηματισμός παρατατικού ενεργητικής φωνής σύνθετων με πρόθεση (διέλυον)

Σχηματισμός μέλλοντα ενεργητικής φωνής (λύσω)

Σχηματισμός μέλλοντα ενεργητικής φωνής χειλικόληκτων (γράψω)

Σχηματισμός μέλλοντα ενεργητικής φωνής ουρανικόληκτων (ἄρξω)

Σχηματισμός μέλλοντα ενεργητικής φωνής οδοντικόληκτων (πείσω)

Σχηματισμός αόριστου ενεργητικής φωνής (ἔλυσα)

Σχηματισμός αναδιπλασιασμού

Σχηματισμός παρακείμενου ενεργητικής φωνής (λέλυκα)

Σχηματισμός υπερσυντέλικου ενεργητικής φωνής (ἐλελύκειν)

Πάθη συμφώνων στο σχηματισμό παρακείμενου-υπερσυντέλικου μέσης φωνής αφωνόληκτων ρημάτων

Σχηματισμός απαρέμφατου ενεργητικής φωνής

 

Σχηματισμός υποτακτικής μέσης φωνής

Σχηματισμός ευκτικής μέσης φωνής

Σχηματισμός προστακτικής μέσης φωνής

 

Σχηματισμός του ρ. τιμῶ
Σχηματισμός του ρ. τιμῶμαι
Σχηματισμός του ρ. ποιῶ
Σχηματισμός του ρ. ποιοῦμαι
Σχηματισμός του ρ. δηλῶ
Σχηματισμός του ρ. δηλοῦμαι


 

Ο τόνος στα ουσιαστικά της β' κλίσης

 

 

Συντακτικό

 

Οδηγίες για την εύρεση του υποκειμένου

Μετατροπή της ενεργητικής φωνής σε παθητική

Μετατροπή της παθητικής φωνής σε ενεργητική

Οι προσδιορισμοί