Συμπλήρωσε τις καταλήξεις στα ουσιαστικά ὁ Ἕλλην, ὁ ἀγών

Ενικός αριθμός

Ἕλλην ἀγών
τοῦ Ἕλλην ἀγ
τῷ Ἕλλην ἀγ
τόν Ἕλλην ἀγ
Ἕλλ ἀγ
Πληθυντικός αριθμός
οἱ Ἕλλην ἀγ
τῶν Ἕλλ ἀγ
τοῖς Ἕλλη ἀγ
τούς Ἕλλην ἀγ
Ἕλλην ἀγ