© Ελληνικός Πολιτισμός

Να βρεις τα υποκείμενα των παρακάτω προτάσεων doc

αρχική ασκήσεις συντακτικού θεωρία για το υποκείμενο