Να βρεις τα αντικείμενα και να προσδιορίσεις ποια είναι άμεσα και ποια έμμεσα. doc

Ασκήσεις  Αρχική