Να κλίνεις το θηλυκό: ἡ ΒΕΒΑΙΑ

 

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός