Άσκηση για τα αφωνόληκτα γ' κλίσης, από τα αρχαία στα νέα ελληνικά. άσκηση

το ουσιαστικόστη φράση
ἡ ἕλι(κ-ς)ξ η λειτουργία των ελί
ὁ χάλυ(β-ς)ψτο εργοστάσιο του χάλυ
ὁ ὄνυ(χ-ς)ξ τραπέζι από ὄνυ
ὁ θώρα(κ-ς)ξ ακτινογραφία του θώρα
ὁ πίνα(κ-ς)ξ γράφουμε επί των πινά
ἡ σῆραγ(γ-ς) η διάνοιξη των σηρά
ἡ σῦριγ(γ-ς)ξ φοβάται τας σύρι
ἡ σκνί(π-ς)ψ σκότωσε την σκνί!
ἡ σάρ(κ-ς)ξ είσαι σαρξ εκ της σαρ μου
ὁ βή(χ-ς)ξφάρμακο για τον βή