Να γραφτούν οι ζητούμενοι τύποι των ουσιαστικών της γ' κλίσης στον ενικό και πληθυντικό. (οδοντικόληκτα) άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

ζητούμενος τύπος ενικός πληθυντικός
ἀδάμας, γεν. ἀδάμα ἀδαμά
λέων, δοτ. λέ λέ
ἱμάς αιτ. ἱμά ἱμά
γέρων, κλητική γέρ γέρ
θεράπων, κλητική θεράπ θεράπ
ἐλέφας, δοτική ἐλέφα ἐλέφα