Τα παρακάτω ουσιαστικά ανάλογα με τη θέση του τόνου σύμφωνα με ποιο ουσιαστικό θα κλιθούν; doc

Ασκήσεις  Αρχική