Να κλιθεί το ουσιαστικό τὸ δρᾶμα

Ασκήσεις  Αρχική

Ενικός Πληθυντικός
τὸ δρᾶμα τὰδράμ
τοῦδράμ τῶνδραμ
τῷ δράμ τοῖςδράμ
τὸδρᾶμ τὰδράμ
δρᾶμ δράμ