Συμπλήρωσε τις καταλήξεις του ουσ. ἡ πατρίς

Ενικός αριθμός
πατρίς
τῆς πατρ
τῇ πατρ
τὴν πατρ
πατρ
Πληθυντικός αριθμός
αἱ πατρ
τῶν πατρ
ταῖς πατρ
τὰς πατρ
πατρ