Να γραφτούν τα συνηρημένα ουσιαστικά της β' κλίσης στον άλλο αριθμό άσκηση

Ασκήσεις  αρχική

Διάλεξε την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
ἀμυγδαλῆςἀμυγδαλ ἀδελφιδῶν ἀδελφιδ
κυνῇκυν γαλῆνγαλ
ῥοῖ πρόχῳπρόχ
ὀστοῦὀστ κανοῖςκαν
κατάρροι κατάρρ πνῶνπν