Να βρεις την πτώση και τον αριθμό των συνηρημένων ουσιαστικών της α΄ και β' κλίσης άσκηση

Ασκήσεις αρχική

Διάλεξε την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
ουσιαστικό πτώση αριθμός
ἔκπλοι
ῥοῦν
ἀνάπλων
κατάρρου
ἔκροις
χειμάρροι
περίπλῳ
Ἑρμαῖς
ἀλωπεκαῖ
συκῆς