Να βρεις το είδος των δευτερευουσών προτάσεων. doc

αρχική νέα ελληνική γλώσσα  ονοματικές προτάσεις

Μου ανακοίνωσεότι πρέπεινα φύγει.
Ήθελε να μάθειπόσο κάνει το εισιτήριο.
Μας απαγόρευσαννα παίζουμε μπάλα στο διάλειμμαμήπως κτυπήσουμε κάποιο συμμαθητή μας.
Πόσο βαριέμαινα διαβάζωκαι να λύνω ασκήσεις
Ούτε ποιος ήτανκατάλαβεούτε τι ζητούσε.