Να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης μεταξύ των παρακάτω προτάσεων doc

Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιόδους υπάρχουν δύο προτάσεις. Εντόπισε με ποιο τρόπο συνδέονται μεταξύ τους.
Επίλεξε [α] για ασύνδετο, [π] για παρατακτική και [υ] για υποτακτική
Θα πάρω το ποδήλατο και θα κάνω μια βόλτα.
Θα πάρω το ποδήλατο, για να κάνω μια βόλτα
Πήρα το ποδήλατο, έκανα μια βόλτα.
Θα κάνω ένα μπάνιο, προτού φύγω.
Χαίρομαι πάρα πολύ, επειδή θα έρθει και η Ελένη μαζί μας.
Δεν είναι σωστό αλλά θα το κάνω.
Τη μια έβρεχε, την άλλη έβγαζε ήλιο.
Η ώρα πέρασε, άρα δε θα έρθει.
Ή θα παίξουμε όλοι μαζί ή θα δε θα παίξει κανένας.
Πήγε στο σπίτι του, γιατί λερώθηκε η μπλούζα του.