Να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης μεταξύ των παρακάτω προτάσεων doc

προηγούμενη ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιόδους υπάρχουν δύο προτάσεις. Εντόπισε με ποιο τρόπο συνδέονται μεταξύ τους.
Επίλεξε [α] για ασύνδετο, [π] για παρατακτική και [υ] για υποτακτική
Αν έρθεις μαζί μου, θα σου αγοράσω παγωτό.
Ούτε τον ξέρω ούτε θέλω να τον μάθω.
Σε παρακαλώ, έλα μαζί μου, μη με αφήνεις μόνο!
Νομίζω ότι δε θα έρθει κανείς.
Ενώ έβλεπα τηλεόραση, κτύπησε το κουδούνι.
Είναι προτιμότερο να πάμε όλοι μαζί παρά ο καθένας μόνος του.
Θα σου αγοράσω κινητό, όταν θα φέρεις καλούς βαθμούς!
Μιλάει τόσο δυνατά, ώστε μας ξεκούφανε όλους.
Όχι μόνο δε με άκουγε, αλλά με κορόιδευε κιόλας.
Έλα, έλα.