ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
Τραγούδια για την άλωση της Κωνσταντινούπολης

 

Αλέξης Αντρειωμένος, Έβρος, Θράκη, Χρόνης Αηδονίδης

 
Αλέξανδρους κι αμάν αμάν Αλέξανδρους ου βασιλιάς,
Αλέξης αντρειουμένους κι μικρου-Κωνσταντίνος
Αλέξης αντρειουμένους κι μικρου-Κωνσταντίνος.

Μαζί έτρουγαν κι αμάν αμάν μαζί έτρουγαν μαζί έπιναν,
Αλέξης αντρειουμένους μαζί χαρακοπιούνταν
Αλέξης αντρειουμένους μαζί χαρακοπιούνταν.

Ακούν λαλιά βρ’ αμάν αμάν ακούν λαλιά (ν)απ’ τον Θιό,
Αλέξης αντρειουμένους λαλιά απου τα ουράνια
Αλέξης αντρειουμένους λαλιά απού τα ουράνια.

Θα πάρω Τού… βρ’ αμάν αμάν θα πάρω Τούρκο στο ψωμί,
Αλέξης αντρειουμένους θα πάρει και την Πόλη
Αλέξης αντρειουμένους θα πάρει και την Πόλη.

Πηγή στίχων: Παρασκευή Τ. Κανελλάτου δεσμός