ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αλκίμαχου, Ερμής και Αθηνά


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 35 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1928,0117.57

 

Αριστερά εικονίζεται ο Ερμής με κοντό χιτώνα, τυλιγμένος στη χλαμύδα με τον πέτασο στην πλάτη και το κηρύκειο στο χέρι να στέκεται με χαμηλωμένο το κεφάλι μπροστά στην Αθηνά. Η θεά εικονίζεται χωρίς κράνος με χιτώνα και αιγίδα να κρατά στο δεξί χέρι το ακόντιο ενώ το αριστερό πιάνει στη μέση της.

 

Ζωγράφος του Αλκίμαχου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός