ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Καρλσρούης, Νέα που πλένει


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 16.51 εκ., 470-450 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1851,0416.17/D29

 

Στο αγγείο εικονίζεται νέα με χιτώνα και σάκκο στα μαλλιά να είναι σκυμμένη πάνω από μεγάλο λουτρό και να έχει βυθισμένα τα χέρια της ως τον αγκώνα.

 

Ζωγράφος της Καρλσρούης

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός