ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Καρλσρούης, Σάτυρος


 

Κάνθαρος πλαστικός ύψος 23 εκ., περ. 460-450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 23.160.13

 

Πλαστικός κάνθαρος με μορφή Σατύρου. Στο χείλος εικονίζεται βασιλιάς με σκήπτρο και Νίκη.

 

Ζωγράφος της Καρλσρούης

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός