ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Deepdene, Σκηνή εξοπλισμού


 

Στάμνος ύψος 40,7 εκ., περ. 480-450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 41.162.20a, b

 

Στη μία όψη του αγγείου εικονίζεται να παραδίνει στον γιο της που ετοιμάζεται για τη μάχη το κράνος του. Στα χέρια της κρατά ακόμη την ασπίδα και το δόρυ. Πίσω από τον νέο ένας γέρος άντρας, φαλακρός, με σκυμμένο το κεφάλι σταυρώνει τα χέρια του με λύπη. Σύμφωνα με το Μουσείο η παράσταση μπορεί να αναφέρεται στον Αχιλλέα και τη μητέρα του Θέτιδα.

 

Ζωγράφος του Deepdene

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός