ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Εριχθόνιου, Αθηνά και Εριχθόνιος


 

Πελίκη ύψος 26,7 εκ., περ. 450 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1864,1007.125/E372

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται η εύρεση του Εριχθόνιου. Σε ένα τραχύ σωρό βράχων (Αθηναϊκή Ακρόπολη) είναι τοποθετημένο ένα κυλινδρικό καλάθι, από το οποίο αναδύεται ο Εριχθόνιος. Παρουσιάζεται μέχρι τη μέση ως ένα στεφανωμένο αγόρι με μανδύα. Στα μισά από τα βράχια βρίσκεται το καπάκι του καλαθιού που περιβάλλεται από ένα στεφάνι ελιάς και δείχνει στην εσωτερική του επιφάνεια τη σύνθεση της λυγαριάς. Από κάτω από το καλάθι δύο φιδωτά φίδια, προβάλλουν τα κεφάλια τους από κάθε πλευρά. Το αγόρι ανασηκώνει με έκπληξη το χέρι του, κοιτάζοντας αριστερά προς την Αθηνά, που στέκεται μπροστά του και τον κοιτάζει. Η θεά κρατάει το κράνος της με το αριστερό χέρι και με το δεξί το δόρυ της. Φοράει σχιστό δωρικό χιτώνα με απόπτυγμα.

 

Ζωγράφος του Εριχθόνιου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός