ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Lewis, Η Ηώ μεταφέρει τον Τιθωνό (επώνυμο αγγείο)


 

Σκύφος ύψος 17,5 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Cambridge, Fitzwilliam Museum 103.19

 

Στη μια πλευρά η Ηώ μεταφέρει στην αγκαλιά της τον αγαπημένο της Τιθωνό.

Στην άλλη πλευρά δύο νέοι.

 

Ζωγράφος του Lewis

 

Ζωγράφος του Lewis

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Cambridge, Fitzwilliam Museum δεσμός