ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Marlay, Γαμήλια πομπή, Ήλιος-Νυξ-Σελήνη


 

Πυξίδα ύψος 17,6 εκ., περ. 430 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1920,1221.1

 

Περιμετρικά το αγγείο είναι διακοσμημένο με γαμήλια πομπή. Στα δεξιά της εικόνας εικονίζεται το σπίτι του γαμπρού με τη μητέρα του να περιμένει τον γιο της, πρώτος της πομπής, να καταφτάνει μαζί με το τέθριππο άρμα που φέρνει τη σύζυγό του. Τη νύφη συνοδεύουν λαμπαδηφόροι και συγγενείς που μεταφέρουν την προίκα της. Στο τέλος της πομπής μια από τις συνοδούς κρατά τον γαμικό λέβητα.

 

Ζωγράφος του Marlay

 

Ζωγράφος του Marlay

 

Στο πώμα της πυξίδας εικονίζεται η Νύχτα καβάλα σε άλογο, ο Ήλιος και η Σελήνη που οδηγούν τα άρματά τους.

 

Ζωγράφος του Marlay

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός