ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Νιοβιδών, Η δημιουργία της Πανδώρας


 

Καλυκωτός Κρατήρας από το Ορβιέτο της Ετρουρίας. Ύψος 54 εκ., διάμετρος 55 εκ., 455-450 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 341

 

Το αγγείο είναι χωρισμένο σε δύο ζώνες. Στην πάνω οι θεοί δημιουργούν την Πανδώρα. Ο Δίας κάθεται στα αριστερά, δίπλα του ο Ποσειδώνας και αριστερά της Πανδώρας η Αθηνά, καθώς της φορά το χρυσό στεφάνι. Δεξιά της Πανδώρας ο Άρης.

Στην κάτω ζώνη εικονίζεται χορός σατύρων που έχουν την όψη του θεού Πάνα.

Η παράσταση προφανώς είναι εμπνευσμένη από το σατυρικό δράμα του Σοφοκλή "Πανδώρα" στο οποίο οι σάτυροι συμμετέχουν στο "φτιάξιμο" της Πανδώρας.

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος των Νοβιδών

 

Η συνέχεια της πάνω όψης του αγγείου. Στα αριστερά, δίπλα στον Άρη εικονίζεται ο Ερμής, η Ήρα, ο Διόνυσος.

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος των Νοβιδών

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βρετανικό Μουσείο δεσμός