Είσοδος

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Ωρείθυιας, Βορέας και Ωρείθυια


αρδεπα

 

Οξυπύθμενος αμφορέας ύψος 58 εκ., 475 π.Χ., Munich, Antikensammlungen, 2345

 

Στη σκηνή εικονίζεται η απαγωγή της Ωρείθυιας από το Βορέα. Ο φτερωτός Βορέας είναι κοντός και στιβαρός με ζαρωμένο μέτωπο και λαιμό. Τα γένια του και τα μαλλιά του καταλήγουν σε μύτες. Αρπάζει την Ωρείθυια με ένα δυνατό κράτημα από τη μέση. Η Ωρείθυια φορά μακρύ χιτώνα, μανδύα, διάδημα, σκουλαρίκια και βραχιόλια. Έχει στραμμένο το αριστερό χέρι προς την Έρση, που βρίσκεται στα αριστερά, και η οποία έρχεται να τη βοηθήσει. Δεξιά η Πάνδροσος απομακρύνεται γρήγορα, στρέφοντας μόνο το κεφάλι της προς τη σκηνή της αρπαγή.

 

Στην πίσω πλευρά του αγγείου εικονίζεται μια τρίτη γυναικεία μορφή που απομακρύνεται προς τον Ερεχθέα, τον πατέρα της Ωρείθυιας. Την έχει όμως προλάβει η Άγραυλος, που με το χέρι στο γένι του Ερεχθέα (σκηνή ικεσίας) τον παρακαλάει να τρέξει να βοηθήσει την Ωρείθυια. Ανάμεσα στις γυναικείες μορφές εικονίζεται κι ο Κέκροπας, ο πατέρας της Έρσης, της Πανδρόσου και της Αγλαύρου.

 

Κλασική Αγγειογραφία, Ζωγράφος της Ωρείθυιας

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός

Μιχάλης Τιβέριος, Αρχαία Αγγεία (σειρά Ελληνική τέχνη), εκδοτική Αθηνών