ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Με την τεχνοτροπία του Ζωγράφου του Πιστόξενου, Πηλέας και Θέτιδα


 

Κύλικα ύψος 9,2 εκ. περ. 480-460 π.Χ., Βοστόνη, mfa 95.63

 

Στο μετάλλιο του αγγείου μέσα σε μαίανδρο που διακόπτεται από πέντε σταυρούς εικονίζεται ο Πηλέας να σφίγγει στην αγκαλιά του τη Θέτιδα.

Διακρίνονται οι επιγραφές: ΗΟ ΠΑΙΣ ΚΑΛΟΣ.

 

Zωγράφος του Πιστόξενου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βοστόνη, mfa δεσμός