ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Πολύγνωτος, Αθλήτριες που πλένονται


 

Στάμνος ύψος 40,6 εκ., 440-430 π.Χ., Boston, mfa, 95.21

 

Τρεις γυμνές αθλήτριες στέκονται γύρω από ένα νιπτήρα. Η πρώτη στ' αριστερά πλένει τα χέρια και συνομιλεί με τη μεσαία η οποία κρατά στο δεξί της χέρι μια στλεγγίδα. Η τρίτη, η οποία κρατά επίσης στο δεξί της χέρι στλεγγίδα, είναι στραμμένη προς μια δούλη η οποία κρατά μια πλημοχόη με αρωματικό λάδι κι έχει ριγμένο στον ώμο της έναν πέπλο. Ένας δωρικός κίονας βρίσκεται στο κέντρο της σκηνής, ενώ δύο καθρέφτες είναι κρεμασμένοι στον τοίχο. Υπάρχει η επιγραφή "Ηδίστη καλή".

 Το αγγείο αποδίδεται στην ομάδα του Πολύγνωτου.

 

Πολύγνωτος

 

Πηγές: Boston, mfa δεσμός