ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ομάδα του Πολύγνωτου, Διόνυσος και Σάτυροι


 

Στάμνος ύψος 39,9 εκ., 440-430 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 56.171.52

 

Στην α' όψη του αγγείου ο Διόνυσος καβάλα σε ιθυφαλλικό ημίονο κρατώντας θύρσο και κάνθαρο. Μπροστά νέος Σάτυρος με θύρσο και ασκί και πίσω Σάτυρος κτυπώντας με το πλήκτρον τις χορδές μιας βάρβιτου.

 

Ομάδα του Πολύγνωτου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός