ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Συρακουσών, Διόνυσος


 

Όλπη ύψος 29,21 εκ., 470-460 π.Χ., βρέθηκε στη Φικέλλουρα της Ρόδου, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1864,1007.130/E557

 

Ο Διόνυσος, γενειοφόρος, με μακριά μαλλιά που τα συγκρατεί ταινία, ιωνικό χιτώνα και μανδύα κινείται προς τα δεξιά, κοιτάζοντας πίσω και κρατώντας κλαδί αμπέλου που απλώνεται προς τα πάνω. Στο αριστερό χέρι κρατά θύρσο με κλαδί κισσού που βγαίνει από το στέλεχος.

 

Ζωγράφος των Συρακουσών

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός