ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Συρακουσών, Άντρας και γυναίκα


 

Πελίκη περ. 470-460 π.Χ., Μουσειακή Συλλογή Γαλαξειδίου 229

 

Στα αριστερά γενειοφόρος άντρας με ραβδί και δεξιά γυναίκα.

 

Ζωγράφος των Συρακουσών

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Τ.Α.Π. δεσμός