Είσοδος

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Θανάτου, Επίσκεψη σε τάφο


αρ δε πα

 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 32,3 εκ., περ. 435-425 π.Χ., Βοστόνη, mfa 94.127

 

Στο αγγείο εικονίζονται δύο γυναίκες σε μια απλή επιτύμβια στήλη. Αυτή στα αριστερά κουβαλά καλάθι με ταινίες και η άλλη κρατά στα χέρια της μια μακριά μαύρη ταινία.

 

Ζωγράφος του Θανάτου

 

Πηγές: Βοστόνη, mfa δεσμός