ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Villa Giulia, Λητώ, Απόλλωνας, Άρτεμη


 

Κωδονόσχημος κρατήρας ύψος 37 εκ., 460-450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 24.97.96

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζονται η Λητώ (αριστερά) με τα δυο παιδιά της, τον Απόλλωνα και την Άρτεμη, καθώς προσφέρουν σπονδές. Ο δαφνοστεφανωμένος Απόλλωνας κρατά κιθάρα και φιάλη. Η Άρτεμη μπροστά του με οινοχόη. Φιάλη κρατά επίσης και η Λητώ.

Στη β' πλευρά μια τυποποιημένη σκηνή του ζωγράφου. Ένας γέρος βασιλιάς με άσπρα μαλλιά και γένια κρατά σκήπτρο και βρίσκεται ανάμεσα σε δύο νέες. Η μια κρατάει οινοχόη και φιάλη, ενώ η δεύτερη απομακρύνεται με ανασηκωμένα τα χέρια.

 

Ζωγράφος της Villa Giulia

Ζωγράφος της Villa Giulia

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met δεσμός