ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Villa Giulia, Σάτυρος με τον μικρό Διόνυσο


 

Υδρία κάλπις, ύψος 30,5 εκ., 460-450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, X.313.1

 

Στη μια πλευρά του αγγείου απεικονίζεται Σάτυρος που κρατάει στην αγκαλιά του τον μικρό Διόνυσο, ο οποίος, ως παιδί, αγγίζει με το χέρι του τα γένια του Σάτυρου. Δεξιά μια Μαινάδα με θύρσο και αριστερά μια Νύμφη της Νύσσας(;). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Ζωγράφος της Villa Giulia

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met δεσμός