ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Βορέου, Δίας και Αίγινα


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 54,3 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 96.19.1

 

Στη μια πλευρά του αγγείου ο Δίος με κεραυνό στο χέρι αρπάζει την Αίγινα. Δεξιά και αριστερά τρομαγμένες γυναίκες παρακολουθούν τη σκηνή.

Στην άλλη πλευρά γενειοφόρος άνδρας και τρεις γυναίκες.

 

Ζωγράφος του Βορέου

 

Ζωγράφος του Βορέου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός