ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Βορέου, Κώμος, Νέοι


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 44,45 εκ., βρέθηκε στον Γέλα, περ. 470-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1875,0818.2/E475

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται κώμος.

Στην άλλη πλευρά νέοι.

 

Ζωγράφος του Βορέου

 

Ζωγράφος του Βορέου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός