ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Βορέου, Πολεμιστής, Γυναίκα με μωρό στην αγκαλιά


 

Αμφορέας ύψος 48,26 εκ., βρέθηκε στο Βούλτσι, περ. 470-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1843,1103.33/E282

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται πολεμιστής με κράνος, ασπίδα και δόρυ.

Στην άλλη πλευρά γυναίκα με ιωνικό χιτώνα που σχηματίζει απόπτυγμα και σάκο στα μαλλιά κρατά στην αγκαλιά της μωρό. Η γυναίκα είναι στραμμένη προς τα αριστερά, ενώ το μωρό προς τα δεξιά και ανασηκώνει τα δυο του χέρια σαν να θέλει να πάει στην αγκαλιά κάποιου άλλου.

 

Ζωγράφος του Βορέου

 

Ζωγράφος του Βορέου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός